Raam H. v.d. Burgt – Daelzicht, Heel

panelen H. v.d Burgt - Daelzicht Heel

Samenvatting

Voorstelling:
H. Theresia, Christus met H. Franciscus, H. Lodewijk
Kunstenaar:
Henk v.d. Burgt
Jaar:
1939
Oorsprong:
Kapel van St. Joseph/Daelzicht(gesloopt)
Afmeting:
Ieder paneel 95 x68 cm cm

Voorstelling
De glas-in-lood ramen zijn in 1939 ontworpen door kunstenaar Henk van de Burgt. Ze bevonden zich achter het altaar in de kapel van Huize St. Joseph, en waren ieder meer dan 4 m hoog! Alleen de belangrijkste panelen uit de ramen zijn gerestaureerd en hebben een nieuwe bestemming gekregen in het huidige hoofdkantoor. De voorstellingen op de ramen hebben allemaal verband met het werk van Huize St. Joseph; de huidige zorginstelling Daelzicht.

H. Theresia van Lisieux
Zij is een bekende “moderne” heilige. Al op 24 jarige leeftijd in 1897 gestorven door ziekte en al in 1925 heilig verklaard. Wellicht was ze destijds een voorbeeld/inspiratiebron voor de cliënten van Huize St. Joseph, het huidige Daelzicht.
Ze is afgebeeld met o.a. een roos op haar borst. Symbolisch voor haar spreuk “Ik wil het rozen [= zegeningen] laten regenen op aarde”. De kleine rode, gebrandschilderde ruitjes in het paneel symboliseren de rozenblaadjes.

H. Theresia van Lisieux (1873 - 1897)
H. Theresia van Lisieux (1873 - 1897)

Christus aan het kruis
Hij kijkt omlaag met een arm los van het kruis waarmee hij de H. Franciscus omarmt die onder hem staat.
Rondom zijn palmtakken en leliebloemen te zien.
De palmtak is in het christendom symbool van de overwinning op de dood.
De lelies verwijzen naar toespraak van Jezus in  Mattheüs 6:28-34 waarin hij de lelies noemt als voorbeeld dat  men zich geen zorgen hoef te maken.
Op de banner boven aan het kruis staat : ” IESUS NAZARENUS, REX IUDAEORUM”
ofwel “Jezus van Nazareth, koning der Joden”.

Jezus aan het kruis
Jezus aan het kruis

H. Fanciscus van Assisi
Deze heilige leefde van 1186 tot 1226 en predikte o.a. naastenliefde en steun voor hulpbehoevenden en zieken (destijds melaatsen).
Bijzonder bij deze heilige is dat volgens overlevering de “stigmata” kreeg, ofwel dezelfde wonden als de gekruisigde Jezus.
De wonden aan de handen zijn duidelijk te zien

H. Franciscus van Assisi (1186-1226)
H. Franciscus van Assisi (1186-1226)

H. Lodewijk
Onderaan het 4 m hoge raam raam staat de tekst “H Lodewijk koning van Frankrijk.” Vandaar de lelies die ook symbool staan voor het Franse koningshuis.
Hij leefde van 1214 tot 1270 en staat bekend als een wijs en rechtvaardig man die veel hospitalen en ziekenhuizen stichtte, waar hij soms in eigen persoon bij de verpleging kwam helpen.
Ook weer een duidelijk verband dus met zorginstelling St. Joseph/Daelzicht.

H. Lodewijk (1214 -1270)
H. Lodewijk (1214 -1270)

Uitvoering
De panelen zijn ingelijst en voorzien van dimbare, energiezuinige LED verlichting.
De aluminium lijst heeft een platina kleur met een dikte van slechts 2,5 cm. Andere kleuren zijn ook mogelijk
De verlichting gaat automatich aan – en uit maar kan, net als het instellen van de helderheid,  gebeuren met een afstandsbediening.

Beschikbaarheid
Van de 4 m hoge ramen hebben alleen de panelen met gezichten van heiligen  een nieuwe bestemming gekregen
De overige 15 panelen zijn beschikbaar
Heeft u interesse of een vraag, neem dan contact op via de Contact pagina

Kunstenaar
Henk van de Burgt ( datum/plaats geboorte en overlijden onbekend)
Hij ging naar de RHBS in Arnhem en haalde in 1932 de L.O.-akte tekenen. In 1937 studeerde hij cum laude af aan de afdeling glas in lood van de Arnhemse Academie Kunstoefening, waar hij een leerling was van J.H.E. Schilling. Hij werkte vervolgens op het glasatelier van de gebroeders Den Rooijen in Roermond. Hij kreeg, waarschijnlijk na het overlijden van Jean den Rooijen in 1939, de leiding over dat atelier. In 1943 volgde hij Schilling op als leraar voor de glasschilderkunst en glas-in-loodzetten.

Op zijn uitnodiging van Bernardus Siero, die een schildersbedrijf in Kampen had en zijn activiteiten wilde uitbreiden, verhuisden Van de Burgt en collega Pierre Van Rossum in 1946 met het atelier naar Kampen. Daar werkten ze een aantal jaren onder Siero’s hoede. Van de Burgt ontwierp in die tijd onder meer de gedenkramen van Limburgse evacués voor Buitenpost en Meppel. Binnen drie jaar gingen de heren weer hun eigen weg, Van de Burgt vond het afzetgebied in het Overijsselse te beperkt. Hij keerde terug naar Arnhem. Hij bleef tot in de jaren vijftig wel ramen ontwerpen voor het atelier Siero.

Meer info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_van_de_Burgt

Jaar
1939

Oorsprong
De glas-in lood ramen zijn afkomstig uit de vroegere kapel van Huize St. Joseph in Heel, het huidige Daelzicht. De kapel stamt uit 1910 en was onderdeel van het klooster van de Broeders van de Heilige Joseph. Een orde die in 1872 was opgericht door de priester Petrus Savelberg voor de verpleging van mannelijke, geestelijk gehandicapte patiënten.
Het hele gebouw, inclusief de kapel, is in 2015 helaas gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw zoals ‘Hof van Heel’. De contouren van de kapel zijn in het tuinontwerp aan de voorkant van dit nieuwe gebouw nog terug te zien, zij het 90° gedraaid.
De glas-in-lood ramen van de kapel zijn gelukkig bewaard gebleven waardoor ze nu hier een blijvende herinnering vormen aan de rijke geschiedenis van Daelzicht!

Meer info:
https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heel/klooster-st-joseph-heel

Share: