Erfgoed

Hieronder enkele bekende en/of bijzondere monumenten waarvan materiaal verwerkt is in de voet van de lampen.
Van sommige is nog steeds een beperkte hoeveelheid materiaal aanwezig.
Daarnaast is er ook materiaal van andere monumenten beschikbaar dat tijdens restauraties is vrijgekomen.
Mocht u zelf materiaal hebben waar u een bijzondere band mee heeft, dan kunt u dit ook aanleveren voor een heel bijzondere en persoonlijke lamp!