12
Dec

Lumina Persona lamp met steenkool voet

Van de Lumina Persona lamp is nu een versie beschikbaar  met een voet die bestaat uit steenkool.
Deze steenkool is de laatste die uit de Oranje Nassau 1 mijn in Heerlen naar boven is gehaald.
Grote stukken steenkool zijn niet meer beschikbaar, alleen kleine brokjes antraciet.
Deze worden ingegoten tot een plaat als verwijzing naar de steenkoollagen zoals die ca 300 miljoen jaar in de grond hebben gezeten.
Ieder voet is daarmee anders en uniek.

Het eerste exemplaar staat momenteel tentoongesteld in de centrale hal van de Chemelot Campus te Geleen.
Chillabs, dat gevestigd is op het de Chemelot Campus, heeft bijgedragen aan het onderzoek naar het 3d print- en coating proces. De Chemelot Campus is een heel toepasselijke locatie: deze is n.l. gevestigd op het terrein van DSM – Dutch State Mines, ofwel de Nederlandse staatsmijnen.
De ‘Oranje Nassau 1’ mijn in Heerlen was een van de mijnen in Zuid-Limburg en de laatste steenkoolmijn die in 1974 is gesloten.

De Oranje Nassau 1 mijn in Heerlen ca 1930